Wszyscy farmaceuci to niedoszli lekarze, a każdy farmaceuta to aptekarz - to niektóre ze stereotypów, z którymi borykają się przedstawiciele tej profesji. Badania pokazują, że jest to zawód niedoceniany, choć wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

"Odczarowania" zawodu farmaceuty podjęli się pomysłodawcy akcji "RECEPTA na sukces w farmacji". Jej celem jest podniesienie prestiżu zawodu farmaceuty oraz wsparcie absolwentów w wyborze ścieżki zawodowej spójnej z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami.

Projekt rozprawia się też z mitami towarzyszącymi zawodowi farmaceuty.

MIT 1 - Każdy farmaceuta to aptekarz

Choć farmaceuta kojarzy nam się najczęściej z osobą pracującą w aptece, nie jest to jedyna droga zawodowa dla absolwentów tego kierunku.

Farmaceuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, zajmujący się ochroną zdrowia publicznego. Ich miejsce pracy to nie tylko apteka - mogą współpracować z lekarzami w dziedzinie farmakoterapii, a także realizować się np. w pracy badawczej nad opracowywaniem nowych generacji farmaceutyków, na uczelniach, w firmach farmaceutycznych.

Dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych daje szeroki wachlarz możliwości. Jednak podczas badań prowadzonych w ramach programu "RECEPTA na sukces w farmacji" aż 94 proc. studentów (innych kierunków studiów niż farmacja) wskazało aptekę jako przyszłe miejsce pracy absolwenta farmacji. Tej samej odpowiedzi udzieliło 69 proc. przyszłych farmaceutów.

10 proc. studentów farmacji jako potencjalne miejsce pracy wskazało szpital lub klinikę, 7 proc. laboratorium naukowe, 6 proc. firmę farmaceutyczną, tyle samo - uczelnię.

Wśród studentów innych kierunków poza apteką najbardziej oczywistymi miejscami pracy dla farmaceutów były: firma farmaceutyczna (16 proc.), laboratorium naukowe (11 proc.), hurtownia farmaceutyczna (7 proc.).

MIT 2 - Farmaceuta to sprzedawca

Wbrew temu, co się może wydawać przeciętnemu klientowi, rola farmaceutów pracujących w aptece nie ogranicza się do wydania przepisanego przez lekarza leku. Jako przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają oni za zdrowie i życie pacjentów. Jest to zawód zaufania publicznego. Nie bez powodu w niemal każdej reklamie leków słyszymy formułkę: "przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu".

Pacjenci często oczekują od farmaceutów pomocy i porady. Farmaceuta powinien ostrzec pacjenta, jeśli ten chce sięgnąć po lek bez recepty, który może wywołać interakcje z innymi środkami, tym bardziej, że decyzji o zażyciu leków dostępnych bez recepty pacjent zwykle nie konsultuje z lekarzem. Rolą farmaceuty jest również edukacja pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych. W gestii farmaceuty leży też zaproponowanie tańszego zamiennika leku.

MIT 3 - Wszyscy farmaceuci to niedoszli lekarze

Wiele osób uważa, że studenci farmacji to w większości osoby, które nie dostały się na medycynę. Jest to krzywdzące dla tych, którzy wybrali ten kierunek świadomie, szczególnie, że droga do zawodu farmaceuty nie należy do najłatwiejszych.

Studia farmaceutyczne, podobnie jak medycyna, są do bardzo wymagające. Jest to jeden z kierunków, których nie objął system boloński, co oznacza, że prowadzony jest w systemie jednolitych studiów magisterskich.

Studia farmaceutyczne obejmują m.in. zajęcia z anatomii, fizjologii, biologii, chemii, psychologii, chemii leków, toksykologii, czy prawa farmaceutycznego. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra farmacji. Dodatkowo obowiązkowe jest zaliczenie praktyk w trakcie studiów i półrocznego stażu w aptece, już po obronie pracy magisterskiej.

Praca farmaceuty to profesja, w której konieczne jest ciągłe dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji. Niezbędne jest bieżące śledzenie tego, jakie nowe leki pojawiają się w sprzedaży, znajomość ich składu, zastosowania, dawkowania i wiedza o tym, komu mogą zostać wydane.

Możesz ocenić ten artykuł: