Przemysłowa 4a
Opole Lubelskie

Informacje podstawowe

numer księgi: 000000002936
data rejestracji: 18-02-1993

Komórki organizacyjne

Ambulatorium Ogólne
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Ambulatorium Ogólne
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 82 72 017 82 72 255
Apteka Szpitalna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Bank Krwi
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Blok Operacyjny
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 820 4041 820 4104
Dział (Pracownia) Fizjoterapii
Przemysłowa 4b, Opole Lubelskie
local_phone81 827 28 69
Dział (Pracownia) Fizykoterapii
Przemysłowa 4b, Opole Lubelskie
local_phone81 827 28 69
Dział (Pracownia) Fizykoterapii
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Dział (Pracownia) Hydroterapii
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Dział (Pracownia) Kinezyterapii
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Dział (Pracownia) Kinezyterapii
Przemysłowa 4b, Opole Lubelskie
local_phone81 827 28 69
Dział (Pracownia) Krioterapii
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Dział (Pracownia) Masażu Leczniczego
Przemysłowa 4b, Opole Lubelskie
local_phone81 827 28 69
Dział (Pracownia) Masażu Leczniczego
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
214, Ratoszyn Drugi
local_phone81 458 21 48
Izba Przyjęć Szpitala
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Izba Przyjęć Szpitala
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Laboratorium)
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (Laboratorium)
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Ginekologii Operacyjnej Oraz Pododdziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 820 4041 81 8204104
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Oddział Medycyny Paliatywnej
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Oddział Rehabilitacyjny
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 820 40 41 820 41 04
Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 458 21 62, 81 458 21 63
Poradnia Alergologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17 81 827 22 22
Poradnia Anestezjologiczna
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Poradnia Chirurgiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Endokrynologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
214, Ratoszyn Drugi
local_phone81 458 21 47
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 458 21 64
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ dla dzieci
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 458 21 64
Poradnia (Gabinet) Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 458 21 64
Poradnia/gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 458 21 64
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
214, Ratoszyn Drugi
local_phone81 458 21 47
Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
214, Ratoszyn Drugi
local_phone81 458 21 47
Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 458 21 64
Poradnia (Gabinet) Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Poradnia Gastroenterologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Kardiologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Leczenia Bólu
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Medycyny Pracy
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 458 21 61
Poradnia Neurologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Okulistyczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Poradnia Okulistyczna
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Poradnia Onkologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Ortopedyczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Otorynolaryngologiczna
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 36 64
Poradnia Reumatologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia
Przemysłowa 4b, Opole Lubelskie
local_phone81 827 28 69
Poradnia Urologiczna
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Przemysłowa 4b, Opole Lubelskie
local_phone81 827 28 69
Poradnia Żywieniowa
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 827 22 22
Pracownia Elektrokardiograficzna (Holter Ekg, Holter Rr, Echokardiografia z Opcją Dopplera, Próby Wysiłkowe)
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Pracownia Elektrokardiograficzna (Holter Ekg, Holter Rr, Echokardiografia z Opcją Dopplera, Próby Wysiłkowe)
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Pracownia Endoskopii
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 8204104 8204041
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Pracownia Serologiczna
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Pracownia Tomografii Komputerowej
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 8204041 8204104
Pracownia Usg
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Pracownia Usg
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Punkt Pobrań Materiałów Do Badań
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone539 680 965
Punkt Pobrań Materiałów Do Badań
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17
Punkt Szczepień
214, Ratoszyn Drugi
local_phone81 458 21 47
Punkt Szczepień
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 458 21 64
Punkt Szczepień
Młodzieżowa 6, Poniatowa
local_phone81 458 21 58
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 827 20 17, 81 458 21 62, 81 458 21 63
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 82 72 017 82 72 255
Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
Fabryczna 18, Poniatowa
local_phone81 82 04 041 82 04 104
Zespół Rehabilitacji Domowej
Przemysłowa 4b, Opole Lubelskie
local_phone81 827 28 69
Zespół Transportu Medycznego - Świadczenia Zdrowotne Udzielane w Specjalistycznym Środku Transportu
Szpitalna 9, Opole Lubelskie
local_phone81 82 72 017 82 72 255

Opinie o Powiatowe Centrum Zdrowia

Nikt nie wyraził jeszcze opinii na temat tego miejsca. Jeżeli korzystałeś z jego usług, pomóż innym i dodaj swój komentarz.