Praktyki fizjoterapeutyczne

Aby wyszukać miejsce, wybierz jedno z województw:
Praktykę fizjoterapeutyczną może prowadzić osoba, która posiada uprawienia fizjoterapeuty. Prowadzenie indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wymaga zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyróżnia się trzy rodzaje takiej indywidualnej praktyki: w zakładzie leczniczym, w miejscu wezwania oraz indywidualną praktykę. Zgodnie z ustawą dopuszcza się możliwość prowadzenia praktyki grupowej, ale musi być ona zarejestrowana jako spółka jawna, partnerska albo spółka cywilna. Wszystkie praktyki znajdują się w rejestrze Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Fizjoterapeuta może również prowadzić praktykę w lokalu mieszkalnym. Musi ono jednak spełniać wszystkie wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2019 roku.

Praktyka fizjoterapeutyczna to nowa forma wykonywania zawodu. Taką możliwość fizjoterapeuci otrzymali od 1 kwietnia 2019 r. Podstawę prawną stanowi tutaj zaktualizowana ustawa o działalności leczniczej z 2011 roku. Fizjoterapeuta pracujący na własny rachunek musi zarejestrować działalność gospodarczą, a następnie dokonać wpisu swojej praktyki do Centralnego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Mimo zmian w prawie, nadal fizjoterapeuci mogą wykonywać zawód na podstawie umowy o pracę w szpitalach, przychodniach, domach opieki społecznej i innych instytucjach medycznych i społecznych.