Podstawowe dane placówki pochodzą z wojewódzkich rejestrów aptek. Informacje w portalu są regularnie aktualizowane i nadpisywane danymi z GIF. Dlatego w prosimy dokonać aktualizacji w rejestrze prowadzonym przez CSIOZ.